XtGem Forum catalog

[Share] Code, style gocmobile.net ver 3 by visharing.net 9

Sau khi ver 2 có 1 số lỗi mình đã quyết định làm ver 3 share cho anh em dùng:

Những cái mới:
- Point cùng với top đại gia
- fix lỗi thank bị gửi tn riêng.
- mod thêm bộ rank gunbound
- mod thông báo mới nhất
- fake user online
- Mod auto backup
- fix lỗi mod thank style PC
- fix lỗi mod chủ đề tương tự
- fix lỗi vỡ khung khi viết các kí tự liền nhau.
- fix lỗi vỡ khung
- BBcode [member][/member] (chỉ member mới nhìn thấy nội dung trong thẻ này)

Demo online: http://visharing.com/forum

Demo rank gunbound:
img
img

Code Full: (pass: visharing.net)
http://upwap.ru/1768688
Code chia nhỏ: (pass: visharing.net)
http://upwap.ru/1768702
http://upwap.ru/1768709
http://upwap.ru/1768716
http://upwap.ru/1768800
http://upwap.ru/1768822

Data: (pass: visharing.net)
http://upwap.ru/1765341

Back to posts
Comments:

Post a comment

- Mah-blog.tk