The Soda Pop

[shared] DnP Firewall có chức năng bật tắt by skul9x

Tình hình là vietzoom.us đang bị botnet ghê quá nên đành phải dùng đến firewall.
(Chả làm gì có lỗi với ai, không bắt kích hoạt nick, không xúc phạm đến ai... vậy mà vẫn bị, nản thật :-( )
Làm cái này tiện thể share cho anh em luôn.
Hướng dẫn cài này:

Up firewall lên host, ngang hàng với file index.php và giải nén.

+ Với VBB3:
Mở file global.php trong host
Tìm:

// identify where we are
define('VBAREA', 'Forum');

thêm vào trước đó:
if(fileexists('dnpfw.php')){requireonce('dnpfw .php');}

+Với VBB4:
Mở file global.php trong host
Tìm:
define('VBAREA', 'Forum');

thêm vào trước:
if(fileexists('dnpfw.php')){requireonce('dnpfw .php');}

+ Với phpbb3:
Mở file common.php trong host
Tìm:
require($phpbbrootpath . 'includes/startup.' . $phpEx);

thêm vào trước đó:
if(fileexists('dnpfw.php')){requireonce('dnpfw .php');}


Vào file dnpfwconfig.php để sửa vietzoom.us thành tên trang của bạn.
Phần đặc biệt của firewall:
Truy cập http://domain.com/on-off.php nhập pass là vietzoom.us (nếu nhập sai là không được đâu đấy).
Sau đó chọn on/off để bật/tắt firewall.
Code này phù hợp với anh em wapmaster vì không có điều kiện lên PC.
Khi vào forum "bình yên bể lặng" thì lên tắt, có "sóng gió thì lên bật"
:D
Nói thế thôi chắc anh em hiểu rồi. :D
Download: http://upwap.ru/1778948
Demo: http://vietzoom.us/on-off.php

Nguồn: skul9x - admin diễn đàn http://vietzoom.us

Back to posts
Comments:

Post a comment

- Mah-blog.tk